Sql Komutları Açıklamaları Ve Örnekleri (Sık Kullanılan)

  1. Ana Sayfa
  2. >
  3. SQL Veritabanları
  4. >
  5. Sql Komutları Açıklamaları Ve Örnekleri...


Aşağıdaki sizler için veritabanı işlemlerinde en sık kullanılan 9 komutu paylaştık…

1.CREATE (OLUŞTUR)

Create database deyimi yeni bir SQL veritabanı oluşturmak için kullanılır.
CREATE DATABASE veritabanıadıburadaolacak;

2.SELECT (SEÇ)

SELECT ifadesi bir veritabanından veri seçmek için kullanılır.
SELECT kolon4, kolon6
FROM tablo_isminiyazin;

Burada, kolon1, kolon2 Veri seçmek istediğiniz tablonun alan (field name) adlarıdır. Tabloda mevcut tüm alanları seçmek istiyorsanız, aşağıdaki sözdizimini kullanın:
SELECT * FROM tablo_adı;

4.WHERE (NEREDE)

WHERE komutu kayıtları filtrelemek (listelemek) için kullanılır.
SELECT kolon2, kolon3
FROM tablo_yaz;
WHERE MüşteriNo=4;

5.AND, OR, NOT (VE, VEYA, DEĞİL)

AND ve OR operatörleri birden fazla durumuna göre kayıtları filtrelemek için kullanılır:
AND: tüm koşullar ile ayrılmış kondisyonlar DOĞRU ise veri kaydını görüntüler.

OR: ile ayrılmış koşullardan herhangi biri DOĞRU ise veriyi görüntüler.
NOT: Koşul DOĞRU DEĞİLSE kayıt görüntüler.

SELECT kolon3, kolon9
FROM tablo_adiniyaz;
WHERE manisa AND renkler AND seo;

SELECT kolon8, kolon1
FROM tablo_adı;
WHERE manisa OR renkler OR seo;

SELECT kolon5, kolon0
FROM tablo_isim;
WHERE NOT İlce=’Salihli’; (Burada Salihli Hariç Tüm Kayıtları Listeler)

6. ORDER BY (VERİLERİ SIRALAMA)

Girilen anahtar kelime ile artan veya azalan sırada veri kümesini sıralamak için kullanılır.
ASC: (ARTAN SIRA)
DESC: (AZALAN SIRA)

SELECT * FROM Musteriler
ORDER BY Sehirismi DESC;

SELECT * FROM Ogrenciler
ORDER BY OgrenciNO ASC, OgrenciAdi DESC;

7.INSERT INTO

INSERT INTO deyimi bir tablo yeni kayıt eklemek için kullanılır.
İki şekilde yazmak mümkündür.

INSERT INTO tablo_isni (sutun1, sutun2, sutun3)
VALUES (veriyaz1, veriyaz2, veriyaz3, …);

Eğer tablonun tüm sütunlara değer ekliyorsanız, SQL sorgusunda sütun adlarını belirtmek gerekmez. Ancak veri değerlerinin sırası ile tablodaki sütunların aynı sırada olduğundan emin olmak gerekir aşağıdaki sözdizimi gibi.

INSERT INTO tabloadı
VALUES (deger1, deger2, deger3, …);

8.UPDATE (VERİ GÜNCELLEME DEĞİŞTİRME)

Tablodaki mevcut kayıtları değiştirmek için kullanılır.

UPDATE Musteritablosu
SET Musteriisim = ‘Abdulkadir’, City= ‘Pomak’
WHERE MusteriNo = 1;

9. DELETE (VERİLERİ SİLER)

DELETE FROM istatistiktablo; (TABLOYA AİT TÜM KAYITLARI SİLER)

DELETE FROM Musteriler WHERE Musteriadi=’Burak Zeytin’; (BELİRTİLEN KAYDI SİLER)