Javascript Jquery Kütüphanesi İle Fare Sağ Tıklama Tuş Engelleme Kodları

  1. Ana Sayfa
  2. >
  3. Javascript
  4. >
  5. Javascript Jquery Kütüphanesi İle Fare...

Sık kullanılan kütüphanelerden olan jquery ile farenin sağ tıklama olayının engellenmesi örneğidir…

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src=”//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js”></script>
</head>
<script>
$(document).bind(“contextmenu”,function(e){
return false; //negatif değer döndürür
});
</script>
<body>

</body>
</html>

Demo: https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FX220FBR5YGE