Javascript İle Fare Tuş Kodlarını Öğrenme Mouse Event Olayları Özelliği

  1. Ana Sayfa
  2. >
  3. Javascript
  4. >
  5. Javascript İle Fare Tuş Kodlarını...

Hatırlarsanız daha önceki yazımızda klavye kodlarını bulmayı öğrenmiştik şimdi de javascript ile fare kodlarını kolayca buluyoruz…

<!DOCTYPE html>
<html>
<body onmousedown=”butonolayi(event)”>
<div>Herhangi Bir Yazının Üstüne Fare İle Tıklayın</div>
</br>
</br>
<div>
0 = Farenin Sol Tuşu Kodu<br>
1 = Fare Tekerleği Kodu<br>
2 = Farenin Sağ Tuşunun Kodu
</div>
</body>

<script>
function butonolayi(event) {
alert(“Bastığınız Tuş: ” + event.button)
}
</script>
</html>

Demo: https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FX21L9Y0K6W4