AngularJs Mvc Kütüphanesi İle Verileri Çeşitli Filtrelerden Geçirmek

Öncelikle Filtre Çeşitlerini Tanıyalım…

currency Para birimi biçimidir.
date Belirtilen formata bir tarih biçimlendirin.
filter Bir diziden öğelerin bir alt kümesini seçin.
json bir JSON dizeye bir nesne biçimlendirin.
limitTo elementler / karakterler belirli bir sayıda içine, bir dizi / dizesi sınırlar.
lowercase harflerin hepsini ufak biçime sokar.
number bir dizeye bir sayı biçimlendirin.
orderBy dizi veya alt diziyi artan veya azalan düzende sıralar.
uppercase harfleri büyük biçime sokar.

Haydi Bir Örnek Verelim Basitçe…

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.9/angular.min.js”></script>
<body>
<div ng-app=”benimuygulamam” ng-controller=”manisawebtasarım”>
<h1> AngularJs İle Filtre Kullanımları</h1>
<p>Şehir İsmi {{ sehirismi }}</p>
<p>İlçe İsmi {{ ilceismi | uppercase }}</p>
<p>Bu Şehirde Kaç Para Harcadın Bugün ? {{harcananpara | currency: “TL “}}</p>

// herhangi bir filtre biçimini yukarıda görünen şekilde yazarak kullanabilirsiniz arkadaşlar…

</div>

<script>
angular.module(‘benimuygulamam’, []).controller(‘manisawebtasarım’, function($scope) {
$scope.sehirismi = “Manisa”, // $scope nedir derseniz hatırlarsanız daha önce javascript ile html dom öğelerini buluyorduk bu scope’da aynı mantık’ta veriyi saptayıp bize gösterir…
$scope.ilceismi = “Şehzadeler”
$scope.harcananpara = “400”
});
</script>

</body>
</html>

Demo: https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FXOJDRL2TYMM