Python Dili Kullanımı Sözdizimi Ve Değişkenler Üzerine Örnekler

  1. Ana Sayfa
  2. >
  3. Python
  4. >
  5. Python Dili Kullanımı Sözdizimi Ve...


Python nedir?

popüler bir programlama dilidir. Bu Dil Guido van Rossum tarafından 1991 yılında oluşturuldu.

Ne İçin kullanılır ?

web geliştirme (sunucu tarafı),
yazılım geliştirme,
matematik,
Sistem komut dosyası.

ne yapabilir?

web uygulamaları oluşturmak için bir sunucuda kullanılabilir.
iş akışları oluşturmak için yazılımı ile birlikte kullanılabilir.
veritabanı sistemlerine bağlanabilir. Aynı zamanda Verileri okuyup dosyaları değiştirebilir.
Büyük hacimli verileri işlemek ve karmaşık matematik işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılabilir.
prototip üretimi için kullanılabilir

Neden ?

farklı platformlarda (Windows, Mac, Linux, Ahududu Pi, vs) üzerinde çalışmaktadır.
İngilizce diline benzer basit bir sözdizimi vardır.
diğer programlama dillerine oranla sözdizimleri oldukça kolaydır.
genellikle noktalı virgül veya parantez kullanan diğer programlama dillerinden farklı olarak, bir komut tamamlamak için yeni çizgiler kullanır.

Değişken Oluşturma Örnekleri

1.

x = 45
y = “Manisa”
print(x)
print(y)

2.

x = “Manisa ”
y = “Web Tasarım”
z =  x + y
print(z)